El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Gud, at du er livets lys.
Lad dit lys oplyse mit liv under denne meditation.

2. Hvilepladsen

1. Joh 1,9

 

Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er et stærkt udtryk, at vi kan ”være sikre på”. Visheden om Guds tilgivelse går som en rød tråd gennem Bibelen. I salmernes bog står der: ”Før jeg var villig til at indrømme min skyld, havde jeg det elendigt. Men jeg sagde, jeg vil bekende mit oprør for Herren. Så tilgav du mig og min skyld forsvandt.” (Sl 32,3.5)
”Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet vore synder fra os.” (Sl 103,12)

4. Udsigtspunktet

Meditation

Glæd dig over, at visheden om Guds tilgivelse og frelse er som et anker for din sjæl, der rækker ind i Himlen.

Meditér over, at ankeret giver dig mulighed for at hvile, selv når dit liv er i oprørt vande.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om det, som er synd i dit liv i dag.
- Du som kender visheden om tilgivelsen – udtryk din taknemmelighed over for Gud, og hvil i tilgivelsen.
- Du som endnu ikke kender denne vished, bed om, at du må få den som en gave fra Gud.