El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, mind mig om, hvem jeg særligt skal bede for.

2. Hvilepladsen

1. Thess. 1, 1-3

Dette brev er fra Paulus, Silas og Timoteus til menigheden i Thessaloniki, der tilhører Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud!
Vi er meget taknemmelige til Gud for alt, hvad han har gjort for jer alle sammen, og vi beder til stadighed for jer. Når vi nævner jer ind for Gud, vores Far, tænker vi på jeres arbejde for troens sag, jeres utrættelige kærlighed og jeres udholdenhed i forventningen om det Jesus Kristus, vores Herre, vil give jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er godt og vigtigt at bede for andre mennesker. Paulus anerkender og takker for thessalonikernes menighed – som en kærlig far, der beder for sine børn. Jeg ønsker at have det samme sindelag over for andre mennesker og at kunne bede for andre med den samme trofasthed som Paulus.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Vælg nogle få personer eller en gruppe af mennesker, som du særligt vil bede trofast for. Fortæl dem eventuelt, at du jævnligt beder for dem.

5. Samtale på vejen

Gud, giv mig et hjerte for mennesker, som har brug for min forbøn. Vis mig, hvem jeg skal være forbønsven for, og gør mig trofast og udholdende.