El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Almægtige Gud! Du kan åbne Ordet for mig i dag. Jeg beder dig om, at du vil åbne mine øjne, så jeg ser det klart.

2. Hvilepladsen

4. mos. 24, 15-19

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Og Bileam fremkom med følgende profeti: »Således siger Bileam, Beors søn, manden, der ser med lukkede øjne, manden, som hører Guds stemme, kender den Højestes hemmeligheder og skuer syner fra den Almægtige, hensunket med sit indre øje vidt åbent: Jeg ser ham komme - dog ikke endnu. Jeg skuer ham i det fjerne. En stjerne stiger op fra Jakob, en konge fremstår fra Israel. Han knuser begge Moabs flanker, tilintetgør alle Sets sønner. Edom bliver underlagt Israel, Seirs land bliver dets ejendom. Israel skal vokse sig stærk, Guds folk skal kue sine fjender. En hersker skal fremstå fra Jakob, han udrydder de overlevende i byen.«

3. Betragtning

Bileam velsigner det folk, han tidligere af Moabs konge var sat til at forbande. Øjet ser nu klart, og Bileam hører nu Guds tale.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Lader du Gud tale til dig?

5. Samtale på vejen

Gud, du som kom til verden som menneske. Tak, at du også vil bo i mit hjerte. Hjælp mig til at have fokus på, hvad du vil sige til mig i dag.