El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, gør mig stille, så jeg kan høre, hvad du vil sige til mig.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 1, 3-5

I de 40 dage, der gik fra hans opstandelse til hans himmelfart, viste han sig adskillige gange for de apostle, han havde udvalgt. På den måde beviste han, at han virkelig var blevet levende igen, og når de var sammen, talte han med dem om Guds rige og gav dem ved Guds Ånds inspiration sine instrukser.
En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus: ”I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som Faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden.”

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus fortæller disciplene, at det er vigtigt, de venter med at forlade Jerusalem. De skal vente, fordi de ikke skal gå ud i verden i egen kraft, men få styrken fra ham, som Faderen har lovet; nemlig Helligånden.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvor henter du din kraft og styrke til dagen, der ligger foran dig? Prøv at find din styrke hos Gud – og vær parat til at lytte til hans råd og vejledning.

5. Samtale på vejen

Kære Far. Giv mig tålmodighed til at vente på, at du fortæller mig, hvor jeg skal gå hen. Lad mig forstå, at det er dig, der er min kraft og styrke.