El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Jesus, for din død og din opstandelse. Tak, Gud, fordi du sendte Helligånden til os.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 2,32-36

Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. Efter at han er blevet taget op til Himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre. David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til Himlen. Han siger et andet sted: ‘Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre side, imens jeg overvinder dine fjender.’ Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Tænk, at det er sandt: At den frelser, som Gud havde lovet, kom i menneskeskikkelse. Levede og viste med sit liv hvem og hvordan Gud er, ja tilmed var Gud. Blev korsfæstet, døde, men blev oprejst igen og lever i dag ved Guds højre side.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Er der mennesker omkring dig, som trænger til at høre om Jesus? At få et møde med den levende Gud? At blive mødt af Guds ånd, som skaber nyt liv?

5. Samtale på vejen

Bed for de mennesker, som du tænker på. Om Guds velsignelse over dem. Og om frimodighed til og mulighed for dig til at fortælle om Jesus som Kristus.