El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, vil du åbne dit ord op for mig, så det rammer mig i hjertet.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 2,37-40

Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: »Hvad skal vi dog gøre?« Peter svarede: »Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere - ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.« Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvor er det fantastisk: Når vi vender os fra vores oprør imod Gud og bliver døbt, så tilgiver Han min synd/oprør og ikke nok med det - jeg får en gave! Han giver mig Helligånden.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvilken funktion har Helligånden i dig? Mærker du noget til Helligånden i dig? Hvornår og hvordan?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for hans treenighed: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Bed om, at du må blive fyldt af Helligånden.