El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Jesus, for fællesskabet mellem mennesker.

Tak, Jesus, for fællesskabet mellem kristne.

Tak, Jesus, for dit fællesskab med os.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 2,41-47

Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. I den følgende tid udførte Gud mange undere og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Et fælleskab mellem kristne, når det er bedst:

- Mange nye bliver overbevist og døbt

- God undervisning med ivrig deltagelse

- Et aktivt fællesskab

- Man spiser sammen

- Der sker tegn og undere

- Man hjælper hinanden

- Et fællesskab i enhed, harmoni, glæde og ydmyghed

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forstil dig at du er med i dette fællesskab på apostlenes tid. Se, hør og mærk efter, hvad du oplever, og hvad det gør ved dig.

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at velsigne de troendes fællesskab i Danmark og specifikt for dit fællesskab. Om at de(t) må ligne de første kristnes fællesskab.