El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du som står bagved alt. Vi takker og priser dig for din tjener Jesus.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 3,11-13

Mens tiggeren stadig holdt sig tæt ved Peter og Johannes, nåede de hen i den del af tempelområdet, der kaldes for Salomons Søjlegang, og den forbløffede folkemængde samlede sig om dem. »Hvad er I så forbavsede over, venner?« sagde Peter, da han så dem, »og hvorfor står I og stirrer på os? I må ikke tro, at det er os, der ved egen kraft eller særlig fromhed har fået manden her til at gå. Nej, det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud - vores forfædres Gud - der står bag det, som her er sket. Han ønsker ved dette under at ære og ophøje sin tjener Jesus, som I forrådte og forkastede, selv om Pilatus var parat til at frigive ham.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Intet i os kan frembringe mirakler, tro, frelse. Hverken særlig fromhed eller egen kraft. Det er Gud, der står bagved alt og virker gennem os med sin magt og særlige kraft: Helligånden.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig scenariet. Se Peter og Johannes. Se tiggeren. Se den forbløffede folkemængde. Hvilke følelser fylder hos de forskellige aktører? Hvem af dem, kan du bedst identificere dig med?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for alt, hvad han gør i dig og for dig