El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, lad min tro og tillid til dig vokse hver eneste dag.

Jesus, gør mig rask. Hel min krop. Hel min sjæl. Hel min ånd.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 3,14-18

Det var jer, som fordømte Guds hellige og uskyldige tjener [Jesus, red.] og i stedet forlangte at få en morder frigivet. I dræbte livets ophav, men Gud lod ham genopstå fra de døde. Det kan både Johannes og jeg bevidne. Det er ved troen på Jesus, at manden, som I ser her, og som I kender, er blevet helbredt. Den tro, som Jesus har givet os, har gjort ham fuldstændig rask. Jeg ved godt, at hverken I eller jeres ledere vidste, hvad I gjorde, da I behandlede Jesus på den måde. Det var med i Guds plan, og derved blev de profetier opfyldt, der forudsagde, at Messias skulle gennemgå store lidelser.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Tro kan binde. Tro kan sætte fri

Tro kan dræbe. Tro kan give liv.

Det er ved troen på Jesus, at manden bliver helbredt.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad er tro for en størrelse? Hvad tror du på? Kan man have mere eller mindre tro?

5. Samtale på vejen

Lad de tanker, du lige har gjort dig, udmønte sig i taksigelser og bøn.