El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jeg vender mig til dig Gud og beder dig om at tilgive mig for alt, hvad jeg har gjort galt imod dig og imod min næste.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 3,19-21

Men nu skal I ændre jeres indstilling og vende jer til Gud, så han kan tilgive jer, og I kan opleve den fred, der kommer fra Gud. Derefter vil han sende Jesus Messias tilbage til jorden igen, sådan som det for længe siden blev bestemt. Han skal blive i Himlen, indtil den tid kommer, hvor alt skal genoprettes, som Gud fra ældgammel tid har forudsagt gennem sine hellige profeter.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Fra Salme 62 (Salmernes Bog i Bibelen):

Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Knæl ned. Vis Gud din ydmyghed. Tag fem dybe og rolige indåndinger, og lyt så til disse ord:

Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og give dig fred.

5. Samtale på vejen

Bed om at få lov til at finde tilgivelse og fred i Jesus.