El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak for dine profeter Gud, som op igennem tiden har peget på dine velsignelser og frelsen igennem Jesus.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 3,22-26

Moses sagde: ‘Herren, jeres Gud, vil sende jer en profet som mig. Han skal udgå fra jeres eget folk. Lyt til alt, hvad han siger til jer, for enhver, der ikke retter sig efter det, han siger, vil blive udryddet.’ Samuel og de profeter, der var senere end ham, har også alle sammen talt om det, der er sket iblandt os i de her dage. I er profeternes efterkommere, og I er arvtagere til den pagt, Gud oprettede med vores forfædre. Som en del af pagten gav Gud følgende løfte til Abraham: ‘Gennem en af dine efterkommere vil alle jordens folkeslag blive velsignet.’ Da Gud sendte sin Tjener, blev han først sendt til jer med den lovede velsignelse, som I alle sammen kan få del i, hvis I vender om fra jeres onde gerninger.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvad Gud har lovet, har Han også magt til at gøre.

Fra Femte Mosebog 18,18: ”Jeg vil sende dem en profet. Han skal udgå fra deres eget folk. Han skal være mit talerør.”

Fra Første Mosebog 22,18: ”Alle jordens folkeslag vil blive velsignet gennem en af dine efterkommere.”

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesus Kristus skal sendes tilbage til jorden igen. Han kommer til den tid, hvor alt skal genoprettes igen. Hvad tænker du om det? Er du klar til at møde ham ansigt til ansigt?

5. Samtale på vejen

Bed om åbne øjne og øre. Bed om et åbent hjerte, så Gud kan komme til med sin hellige ånd. Bed om åben mund og virksomme hænder og fødder, så Guds kærlighed kan videregives gennem dig til andre mennesker.