El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Gud, fordi helligånden til alle tider er den samme.

Tak, fordi du, Gud, bruger os mennesker til at vise din kærlighed.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 3,4-8

De standsede og betragtede ham opmærksomt. »Se på os!« sagde Peter. Den lamme mand så spændt op på dem, for han regnede med, at de ville give ham noget. »Jeg ejer hverken sølv eller guld, men hvad jeg har, det giver jeg dig,« sagde Peter. »På vegne af nazaræeren Jesus, som er Messias, og med autoritet fra ham siger jeg til dig: Rejs dig op og gå!« I det samme tog Peter den lamme mands højre hånd for at hjælpe ham op. Straks blev mandens fødder og ankler stærke, han rejste sig op og støttede på benene. Han begyndte at gå omkring, og derefter fulgte han med Peter og Johannes ind på tempelpladsen, hvor han sprang rundt og dansede og priste Gud.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Tænk et mirakel! Manden forventer at få en mønt fra nogle forbipasserende, og i stedet får han total førlighed efter at have været lam hele livet. Guds ånd er den samme i dag. Gud gør også mirakler i dag.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Kan vi, som lever i dag og har samme hellige ånd i os, udvirke samme mirakler? Har du oplevet det? Kan du ligesom Peter, på vegne af Jesus, som er Kristus, og med hans autoritet, befale en lam at gå? Hvorfor?

5. Samtale på vejen

Bed for dem som du kender der er syge, eller dem som har andre overskyggende problemer i deres liv.