El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, hjælp mig til ikke at bekymre mig om, hvad mennesker måtte tænke af dårlige ting om mig, når jeg vidner om dig.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 9,21-23

Alle, der hørte ham [Saul, red.], blev meget forbavsede og spurgte hinanden: »Er det ikke den mand, som i Jerusalem bekæmpede de mennesker, som tror på Jesus? Kom han ikke netop hertil i samme ærinde for at arrestere dem og føre dem som fanger til ypperstepræsten?« Som Saul fik stadig større kraft og indsigt, kunne jøderne i Damaskus ikke klare sig imod ham, når han ud fra Skrifterne beviste, at Jesus virkelig er den ventede Messias. Efter nogen tid besluttede de jødiske ledere at slå ham ihjel.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Folk var givetvis ikke vant til at se så radikale omvendelser som Sauls. Derfor er det ikke mærkeligt, at mange møder ham med mistro, da han pludselig står og forkynder, at Jesus er Guds søn. Saul må have vidst, at det ville være sådan. Allerede her får han en forsmag på den voldsomme modstand, han vil komme til at møde i tiden, der følger. Det er beundringsværdigt, at Saul med så stor en frimodighed fortæller om Jesus, trods mennesker der vil slå ham ihjel.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvor meget er du villig til at risikere for at fortælle mennesker om Gud?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om det, du har reflekteret over på udsigtspunktet.