El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak at din magt er uendelig!

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 9,40-42

Peter bad dem alle om at gå udenfor, hvorefter han knælede ned og bad. Så vendte han sig mod den døde og sagde: »Tabita, rejs dig op!« Hun slog øjnene op, og da hun så Peter, satte hun sig op. Han gav hende hånden og hjalp hende op at stå. Så kaldte han på enkerne og alle de troende, for at de skulle komme ind og se, at hun nu var i live. Beretningen om det mirakel spredtes som en løbeild gennem byen, og mange kom til tro på Herren.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Både de mennesker, der opsøgte Peter, og Peter selv må have haft stor tillid til, at Gud ville virke igennem Peter. Peter selv må have været i tæt dialog med Gud selv, når han så fuld af autoritet kunne befale den døde Tabita at stå op. I sammenligning med den tro kommer vores tillid til Gud ofte til kort!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Når du i løbet af det kommende døgn møder mennesker i situationer, hvor du tænker, at du ville ønske, at du kunne gøre noget, så gå skridtet videre, og lyt til, om Gud tilskynder dig til at bede for personen, gøre en særlig tjeneste for personen eller noget helt andet.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for, at intet er umuligt for ham. Nævn for ham de områder i dit liv, hvor du har brug for at få større tillid.