El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Bed om at blive fyldt af Guds Hellige Ånd!

2. Hvilepladsen

Es. 11, 1-2

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Rodskuddet fra Isajs stub

Der vil komme et rodskud fra Isajs stub, et nyt skud på Davids stamtræ. Herrens Ånd hviler over ham og giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kundskab og gudsfrygt.

3. Betragtning

På det tidspunkt, hvor Esajas profeterede, virkede det, som om Israel var fældet. Folket var som et træ, der var hugget om – kun en sølle stub stod tilbage. Fjendtlige hære havde allerede hærget og bortført, og snart ville turen komme til den sidste del af folket. Dette forudsagde Gud gennem Esajas – og det gik hurtigt i opfyldelse. Men samtidig fik Esajas nogle vidunderlige løfter om fremtiden: Op af denne sølle stub skulle der skyde et nyt skud, fyldt med Herrens Ånd. Da Jesus kom, var Israel et lille, sølle folk. Men Jesus skød op fra denne stub og skabte verdens største folk: Alle kristne på hele jorden til alle tider!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Guds Ånd var over Jesus og gav ham de fem nævnte egenskaber. På samme måde vil Guds Ånd give dig dem. Tænk lidt over, hvad hver enkelt egenskab kan betyde for dig i dag, hvor du har brug for netop den side af Åndens kraft:

- visdom

- indsigt

- karakterstyrke

- kundskab

- gudsfrygt

5. Samtale på vejen

Du kan takke og bede ud fra de tanker, du fik under meditationen.