El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Du kan bede om, at du i dag må se noget af alt det vidunderlige, Jesus er.

2. Hvilepladsen

Es. 9, 5

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

For et barn er født os! En søn er os givet! Han skal herske over os, og han skal kaldes: »Underfuld Rådgiver«, »Vældig Gud«, »Evig Fader«, »Fredsfyrste«.

3. Betragtning

Over 700 år før det skete, forudsagde Gud gennem profeten Esajas, at verdens frelser, Guds Søn, Jesus, skulle fødes. Fordi han er Guds Søn, skal han være vores konge, vores Herre. Han kaldes ikke ”krigerisk tyran” eller ”egoistisk og upålidelig hersker” – nej, han beskrives med nogle helt fantastiske tilnavne! Han vil rådgive os, være vores far for evigt og skaffe os fred! For han er den vældige Gud, der har al magt!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Tænk over hvert af Jesu fire tilnavne: Hvad godt betyder det for dig i dag, at han er sådan?

Jesus er:

”Underfuld Rådgiver”
”Vældig Gud”
”Evig Fader”
”Fredsfyrste”

5. Samtale på vejen

Du kan prise og tilbede Jesus ud fra de ting, du har mediteret over! Og du kan takke ham, fordi han er så meget godt for dig!