El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, hjælp mig til at leve mit liv efter din vilje. Tak, at al min synd, alle mine uretfærdige handlinger, blev slettet ved Jesus død på korset.

2. Hvilepladsen

Første Johannesbrev 5,16-17

Hvis I ser en kristen begå en synd, som ikke fører til døden, så skal I bede til Gud for ham, og Gud vil give ham livet, hvis han da ikke er en af dem, der synder med døden til følge. Der er en synd, som fører til død, og det er ikke angående den, I skal bede. Enhver oprørsk handling er synd, men ikke alle former for synd ender med død.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Du skal ikke kun bede om tilgivelse for dine egne synder, men Johannes, forfatteren til dagens bibelvers, opfordrer dig også til at bede for andre kristne, når de handler imod Guds vilje og dermed synder.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvornår har du sidst bedt for en anden kristen, fordi vedkommende syndede? Kender du nogen, som beder for dig? Hvorfor skal vi bede for hinanden? Er det ikke nok, at du bare beder for dig selv?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvordan du har det med begrebet synd. Kan du se din egen synd, eller kan du ikke? Bed ham om, at han må minde dig om kristne, som har brug for din forbøn. Tak Jesus for, at han har lovet at gå i forbøn for dig.