El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud Helligånd, jeg takker dig fordi du ønsker at give mig tro og tillid. Lad mig, og med mig mine brødre og søstre, finde trøst i din kraft når livsvejen synes for rig på smerte og uoverstigelige udfordringer.

 

2. Hvilepladsen

Første Petersbrev 4,14

Når I bliver hånet, fordi I er kristne, skal I tænke på, hvor velsignede I er, for Guds herligheds og krafts Ånd er over jer.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Den som er et Guds barn, er en del af en verdensomspændende familie af brødre og søstre, som alle kalder Gud for far og Jesus for frelser og bror. Mange af disse tror under vanskelige vilkår og med livet som indsats i lande og områder hvor det at leve åbent med sin tro, medfører forhånelse, diskrimination og død. Som den døende Jesus på korset var et billede på Guds kraft, bliver deres liv og standhaftighed i troen et udtryk for Guds Ånds kraft. De er, som os, velsignede.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Tænk på de konfliktramte lande som på en særlig måde fylder nyhedsstrømmen. Søg information om de kristnes vilkår der. Overvej hvordan du kan vise dit søskendeskab med kirker i nød.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for at han velsigner dig.

Tak Gud Helligånd for at han er kraftfuld.

Bed for de kristne i de lande du på en særlig måde er optaget af.