El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, jeg beder om, at jeg må leve et værdigt og troværdigt liv sammen med dig og mine medmennesker.

 

2. Hvilepladsen

Filipperbrevet 1, 27-28

Men hvad der end sker, så skal I leve på en sådan måde, at I ærer Kristus ved det. Hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller jeg må nøjes med at høre om jer, forventer jeg, at I står side om side i samme ånd og kæmper for troens sag. I skal ikke være bange for, hvad jeres modstandere kan finde på at gøre. For dem er jeres tro jo et klart fingerpeg om, at de går fortabt, men at I vil få det evige liv. Det er alt sammen med i Guds plan.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er absolut ikke ligegyldigt, hvordan vi opfører os som kristne i forhold til andre mennesker. Vores opførsel siger mere end mange ord. Vort liv skal vidne om, hvad vi står for. En udvendig kristendom uden et indre liv er som et træ, der rådner op indefra. Og vi skal kæmpe sammen, også når vi møder modgang.

 

4. Udsigtspunktet

Refleksion

 

Overvej, hvordan du kan være trofast og loyal i forhold til den tjeneste, du står i, der hvor du er.

5. Samtale på vejen

 

Bed om, at du må være god mod din næste og opføre dig på en måde, så du kan være både Gud og dig selv bekendt.