El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus-bønnen (brugt af kristne gennem 1000 år): ”Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig”. Prøv at sige bønnen højt i takt med dit åndedræt. Altså på indånding: ”Herre Jesus Kristus” og på udånding: ”forbarm dig over mig” i ca. et minut.

2. Hvilepladsen

Gal. 5, 14-16

Hele Toraen er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv. Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Helligåndens vejledning skal hjælpe mig til at elske min næste som mig selv. Kritik og sladder er selvisk. Hvis jeg kan kritisere min næste, får det mig nogle gange til at stå i et bedre (menneskeligt) lys. Det kræver således mod at leve efter Helligåndens vejledning.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Elsker du dig selv? Elsker du din næste? Elsker du din næste som dig selv?

5. Samtale på vejen

Ret din bøn mod Helligånden i dag. Bed om, at du konkret må mærke hans vejledning i dit liv og i dine relationer.