El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak, at kampen mod uretten, mod løgnene, negative selvbilleder og falske gudsbilleder en dag skal stoppe. Hold mig fast til dig undervejs.

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 10,35-37

”Hold fast på jeres frimodighed, for med den har I udsigt til en stor belønning. I har brug for udholdenhed for at kunne gøre Guds vilje og få det, som Gud har lovet jer. Der er ikke så lang tid tilbage. Skriften siger: »Han, som skal komme, vil komme, og han kommer ikke for sent.”

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Børn af alkoholmisbrugere har mange gange oplevet skuffelsen over forældre, som ikke overholdte aftaler. De havde glædet sig og set frem til fisketuren med store forventninger, men da dagen endelig kom, dukkede far ikke op. Han var på druk. Eller også havde han været det. Sådanne svigt sætter sig dybe spor: ”Kan jeg regne med folk? Er jeg værd at elske? Hvis Gud er god, hvorfor skulle jeg så opleve de mange svigt, psykiske belastninger og lidelser?”.

I paradiset var alt godt. Det var lidelses- og smertefrit. Det var først, da mennesket brød ud af Guds orden, at lidelse, ondskab og destruktion blev en del af vores virkelighed. Gud vil, at vi skal tilbage til paradiset. Det vil sige dér, hvor Han er. Og Han kommer ikke for sent. Han vil komme. ”Han, som skal komme, vil komme”. Det siges at blive en fisketur af dimensioner.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Du kan regne med Gud. Hvilke små skridt kan du tage i dag for at se, om Hans løfte holder? Test Hans godhed – og vær opmærksom på, at menneskets opfattelse af godhed kan være anderledes end Guds.

 

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at vise dig, at Han virkelig ønsker dig det godt, og at du kan regne med Ham.