El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, gør det stille i mit indre.

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 10,38-39

”Den retskafne får livet ved sin tro. De, der vender sig væk fra mig, har jeg ikke behag i."

Men vi hører ikke til dem, der vender sig væk fra Gud og fortabes. Nej, vi hører til dem, der tror og får det evige liv.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Døden var aldrig meningen fra starten. Den er en konsekvens af menneskets ulydighed mod Gud. Gud er liv. Det er også Ham, som giver livet. Det liv lever vi i en nær relation med Gud - i Hans fredspagt. Vi må vende os mod Gud og søge ind i Hans nærhed. Lære at lytte, lære Hans tegn og lydløse sprog at kende. Det kan vi gøre i sunde kristne fællesskaber, i naturen og dens gang, ved at læse bøger om Ham, lytte til lovsange og anden musik, som omhandler Ham, ved at gå en tur eller blot være stille. Gud er altid lige ved hånden.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Prøv at lukke øjnene og være stille i 2 minutter. Hvad kommer du til at tænke på? Skriv det ned.

Brug resten af dagen på at tænke over, hvad du tror, at Gud vil fortælle og give dig i dag? Del det med en anden, når du er klar til det.

 

5. Samtale på vejen

Tak for, at du også må høre til dem, der tror og får det evige liv.