El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, åbenbar din frelse for mig.

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 11,1-3

”Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses.

Vi har jo mange vidnesbyrd om den tro, vores forfædre havde. Det er ved tro vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden.”

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jeg har i mange år troet, at tro er en præstation. ”Du skal ikke gøre noget. Du skal bare tro.” Det lød selvmodsigende. Jeg skal ikke gøre noget. Andet end at tro? Det vakte stor fortvivlelse og anfægtelse hos mig. Jeg kunne ikke tro!? Først da jeg fik forklaret ordet ’frelsesvished’, fik ordet tro sin rette betydning i mig.

Jeg er stadig ved at lære, hvad det vil sige at tro. Det helt skelsættende var for mig at høre og med Bibelens egne ord få lov at se, at Jesu handling/præstation/gode gerning er dét, som frelser. Ikke min tro – mine anstrengelser, men dét, Gud gjorde. Jeg må konstatere, at Hans gerning/frivillige offer er nok for min frelse. Det hele står og falder ved Hans gerning. Det er så dejligt befriende, at jeg er tilbøjelig til at tro det!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Læs nr. 521 i Salmebogen

(Hele salmen med melodi findes her)

På nåden i Guds hjerte,
som Jesus købt os har,
da han med korsets smerte
vor synd og jammer bar,
jeg nu alene bygger
min tro og salighed,
er gemt i nådens skygger,
om Satan end er vred.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvad det vil sige at tro.