El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Du har dig valgt en fattig brud

Men valget var jo frit

Jeg bærer dog et kongeskrud

For se, alt dit er mit

Pris være din barmhjertighed

Mod syndere på jord

Jeg prise skal i evighed

Den i de frelstes kor.

Lina Sandell

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 12,1-2

Lad da også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset, og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Mange kristne har gennem tiden trodset synden og vist, at når du har Jesus for øje, kan end ikke døden slå dig ihjel. Jesus er livet og lyset, men hvis du lukker øjnene, risikerer du at fare vild i mørket. Forestil dig en lang, sort tunnel. Du går fremad mod udgangen, hvor lyset er - men du går baglæns, fordi du gerne vil lære af fortiden. Men fordi du går baglæns, er du for optaget af at se dine tidligere fejl, din synd og de udfordringer, du ikke var opmærksom på - og det resulterer i, at du også vil falde over de næste! Vend dig om. Gå mod udgangen, og lad Jesus lyse på de udfordringer, du måtte møde, så I i fællesskab kan få dig hjem.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Gå ud og find nogle sten. Hver enkelt sten giver du et navn for hver en af de udfordringer, du for nyligt er snublet over. Kast dem så langt væk som muligt.

5. Samtale på vejen

Fortæl Gud om de udfordringer, du lige nu føler, ligger i vejen mellem dig og Gud, og bed Ham om hjælp til at fjerne dem.