El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, lær mig ydmyghed over for dig og dit ord. Lad mig nu blive mindre, så du kan blive større.

2. Hvilepladsen

I står jo ikke som Israels folk ved et konkret bjerg med flammende ild, mørke, sorte skyer og et voldsomt uvejr. Dengang folket hørte lyden fra vædderhornet og den vældige røst, blev de så bange, at de bad sig fri for at høre Gud tale til dem. De kunne ikke klare, at Gud havde sagt, at selv et dyr, der rørte ved bjerget, skulle stenes. Guds hellighed var så frygtindgydende, at selv Moses udbrød: »Jeg ryster af angst.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jeg har flere gange, især som barn, forestillet mig og ønsket, at jeg ville høre Guds stemme runge fra himlen og tale til mig, og jeg har nok fået kuldegysninger ved tanken – men israelitterne frabeder sig ligefrem at høre Gud tale til dem. Hvordan kan gode, kærlige Gud være frygtindgydende? Guds hellighed bliver virkelig understreget i dagens tekst, men hvad betyder det egentlig?

Som mennesker i en verden, der er gået i stykker, er misforståelser, svigt, brudte relationer og tvivl er en del af vores liv. Vi kan elske hinanden – men vores kærlighed er sjældent helt ubetinget, og kan ledsages af bekymringer eller jalousi. Vi kan være glade – men der kan gå skår i glæden.

Gud er hellig. Selve ordet ’hellig’ har betydning af noget helt, ubrudt, intakt, rent. Gud er renhed og alt det renes rod. Kærlighed i sin reneste form. Der er aldrig noget ’men’.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Hellig - et ord, der tit bruges i kirkelige sammenhænge, og rigtig mange gange i Bibelen. Det kan så hurtigt bare blive et ord vi bruger, uden at overveje betydningen af det – men Guds hellighed er ikke en detalje, det er en helt grundlæggende del af Guds væsen.

Tag en salmebog eller sangbog frem, bladr lidt rundt i den, og stop op ved sange, hvor Guds hellighed er nævnt. Hvad tænker du, når du synger de sange? Fyldes du med ærefrygt, eller er det bare ord som alle andre?

Prøv eventuelt med ordbøger og internet at fordybe dig lidt i, hvad ordet egentlig betyder, og hav det med i tankerne, når du hører eller selv bruger ordet fremover.

5. Samtale på vejen

Bed Gud vise dig mere af, hvad det betyder, at Han er hellig – og hvad det betyder, at han ønsker, du skal leve et helligt liv.

Bed, som i Fadervor, om at Hans navn må blive og forblive helligt for dig.