El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Pris være dig, O Jesus kær, du Konge uden lige

At jeg, som svag og syndig er, fik syn for dette rige

At jeg må evigt glad og fri, som himmelborger frelst deri

Dit underværk lovprise

(Lina Sandell)

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 12,5-8

Husk på den formaning, hvor Skriften omtaler jer som Guds børn: »Mit barn, strit ikke imod, når Herren opdrager på dig, tab ikke modet, når han sætter dig i rette. Det er jo dem, han elsker, han opdrager på. Han irettesætter dem, han regner som sine børn.« Hold ud i modgangen, for derigennem styrkes I. Gud behandler jer som en far, der opdrager sine børn. Kan man forestille sig et barn, der aldrig bliver irettesat? Hvis I ingen opdragelse får, så betyder det, at I slet ikke er hans børn.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Du kan ikke selv vælge dine forældre! Du har fået dine gener fra dem, og selv hvis du ville skifte dine forældre ud, så deler I stadig gener! Sådan er det - det kan ingen lave om på. Gud er din Far. I deler samme gener, og selv om du vælger ikke at ville være sammen med ham og sige ”ja tak” til Hans kærlighed, så er han stadig din Far! Børn skal opdrages. Selvom de fleste børn undertiden føler sig styret af forældrenes kommandoer, så er det som regel for barnets bedste, at reglerne er sat op. Hvis du ingen opdragelse får, kan du hurtigt få en forkert opfattelse af dig selv og verden, og derigennem opleve flere udfordringer i dit liv. Regler er ikke nødvendigvis begrænsninger, men netop sat, fordi du på den måde kan blive sat fri for unødige bekymringer. Gud opdrager! Guds kærlighed ligger ikke i, hvad Han vil skåne dig for, men i hvad Han vil gå igennem sammen med dig. Johannes skriver i sit første brev sådan (kap. 3, 1): ”Se hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det!”.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

I Klagesangene 3, 31-32 står der: ”For Herren forstøder ikke for evigt; nej, selv når Han kuer, forbarmer Han sig i sin store troskab.”

Føler du dig som barn af Gud? Hvorfor - eller hvorfor ikke?

5. Samtale på vejen

Sig Gud tak for livet på godt og ondt, og tal med Ham om, hvad det betyder for dig, at du er barn af Ham.