El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Løfterige Gud. Lad os i dag have fokus på dine løfter. Særlig på det løfte at vi må være dine børn, omsluttet af din kærlighed.

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 6:13-17

I ved, at da Gud lovede Abraham en søn, svor han ved sit eget navn - han havde jo ikke noget større at sværge ved - og sagde til Abraham, at han ville velsigne ham og gøre hans efterkommere talrige. Og efter at have ventet med stor tålmodighed fik Abraham til sidst løftet opfyldt. Når mennesker sværger på, at de vil gøre et eller andet, sværger de i Guds navn og påkalder Guds straf over sig selv, hvis de bryder deres løfte. At sværge på den måde gør al diskussion overflødig. Således garanterede Gud også sit løfte ved at sværge på det, for han ønskede at slå det helt fast over for dem, som løftet gælder, at det er et urokkeligt løfte.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi har somme tider brug for en bekræftelse af sandheden. En underskrift. En bevidnelse. Et løfte om at det der er sagt er en urokkelig sandhed. Gud garanterede Abraham sin velsignelse. Guds løfte til os, om at han vil være med os alle dage, vil han også holde.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Stop op et øjeblik.

Træk været dybt ind. Løft hænderne mod himlen… og betvivl ikke for et øjeblik, at Guds løfter til dig står urokkeligt fast. Han elsker dig og vil for altid være med dig.

5. Samtale på vejen

Gud ønsker, at du skal vokse i tilliden til Ham. Tal med Ham om, om der er steder i dit liv, hvor du må have lov til at ’gå på vandet’ i tro og tillid til, at Han bærer dig.