El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak for at du ville gå i døden for mig og derved gøre min brudte relation med Gud hel igen.

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 8,3-5

Enhver ypperstepræst er indsat til at bringe gaver og ofre. Derfor måtte Kristus også som ypperstepræst bringe et offer. Han kunne ikke være blevet en almindelig ypperstepræst her på jorden, for der er allerede indsat præster efter Toraens forskrifter, og de bringer de fastsatte gaver og ofre i templet. De tjener dog kun ved en jordisk helligdom, som er et billede på den sande helligdom i Himlen. Da Moses skulle bygge helligdommen i ørkenen, sagde Gud jo til ham: »Vær omhyggelig med at lave det hele i overensstemmelse med den plan, jeg viser dig her på bjerget.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus var og er ikke som andre. Ved bibeltekstens sammenligning med det Gamle Testamentes tempelpraksis forklares det, at Jesus måtte give det endelige offer, for at der kunne være en relation imellem os og Gud. Dette offer skulle være mere, end hvad andre præster i templet havde givet før. Jesus måtte give sit eget liv.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad betyder det for dig i din dagligdag, at Jesus måtte give sig selv som offer, for at du kunne have en relation med Gud?

 

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, for at han ofrede sig selv. Tak ham, fordi han tog straffen for de synder, som skiller dig fra Gud, så du alligevel kan have en relation til Gud og må være i hans nærhed.