El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Gud, at du ønsker en relation med mig, dit barn! Tak, at du sendte din søn til denne jord for at slette det, som skilte os fra hinanden

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 8,6-8

Men i stedet for en jordisk præstetjeneste har Kristus nu fået en meget vigtigere tjeneste i og med, at den nye pagt, han har indstiftet, er meget bedre end den gamle, og de løfter, som den nye pagt indeholder, er meget bedre end den gamle pagts løfter. Hvis den første pagt havde været god nok, havde det ikke været nødvendigt at erstatte den med en anden. Men Gud vidste, at der var problemer med den gamle pagt, og derfor kom han med følgende udsagn gennem en af profeterne: »Engang i fremtiden vil jeg gennemføre en ny pagt med Israels og Judas folk, siger Herren.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

I det Gamle Testamente indgik Gud en pagt med sit folk. Men folket kunne ikke overholde den, og mistede derved relationen med Ham. Derfor valgte Gud, at Jesus skulle leve og dø på vores jord. Med Jesus indførtes en ny pagt, som er for alle mennesker. Her afhænger vores relation med Gud ikke af, om vi kan overholde hans bud, men om vi tror på Jesus som vores frelser og forsoner.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad tænker du på, når du hører, at Gud selv har taget initiativet til at indgå en ny pagt med dig?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for, at han var villig til at lave en ny pagt, som kostede ham sin søn – for at kunne være sammen med dig.