El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, lad mig forstå, hvad du ønsker at lægge mig på sinde.

Må du fylde mit liv, sind og tilværelse.

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 8,9-10

Den nye pagt vil ikke komme til at ligne den, jeg oprettede med deres forfædre, da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af slaveriet i Egypten. De overholdt jo ikke pagtens betingelser, og derfor lod jeg dem sejle deres egen sø, siger Herren. Den ny pagt, som jeg vil oprette med Israels folk engang i fremtiden, bygger på følgende løfte: Jeg vil lægge mine love i deres sind og skrive dem på deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Den aftale, vi har med Gud, er ikke som den, Gud havde med israelitterne. For den nye aftale eller pagt har ikke en masse påbud, som vi skal overholde for at kunne have en relation med Gud. Det er lige modsat.  Jesus betalte for vores fejl og overtrædelser af Guds bud. Derigennem får vi givet en direkte relation med Gud. Han lægger sine love i vore sind og hjerter, så vi kan leve efter hans bud og ord om, hvordan det er bedst at leve livet her på jorden.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Snak med nogen, om hvad det betyder for dig og de mennesker, som er omkring dig, at Gud har lagt sine love i dit sind.

 

5. Samtale på vejen

Tak Gud for den nye pagt, han har indgået med dig.

Bed om at han må vise dig, hvordan du kan være til hjælp og velsignelse for de mennesker, der er omkring dig.