El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud. Tak, fordi du har verdenshistoriens store overblik. Jeg beder dig hjælpe mig til at stole på, at det, du siger, er sandt.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 1, 29-34

Johannes Døber udpeger Jesus som Guds offerlam

29 Den følgende dag kom Jesus gående hen mod Johannes, der var omgivet af en gruppe af sine disciple. »Se dér!« sagde Johannes, »dér kommer Guds Lam! Det er ham, der skal bære straffen for hele verdens synd.
30 Det var ham, jeg hentydede til, da jeg sagde: ›Han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født.‹ 31 I begyndelsen vidste jeg ikke, hvem Messias var, men jeg døber jer, for at Israels folk må få øjnene op for, hvem han er.«
32 Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus: »Jeg så Helligånden komme ned fra himlen ligesom en due og blive over ham. 33 Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias, men da Gud sendte mig for at døbe med vand, sagde han til mig: ›Ham du ser Ånden komme ned over og blive over, ham er det! Det er ham, der døber med Helligånden.‹11
34 Det har jeg nu set, og derfor kan jeg give jer det vidnesbyrd, at han virkelig er Guds Søn!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jeg så det selv! Det er ham! Ham, der skal dø i stedet for mig! Og så er Han større end mig. Han var endda til før mig. Ligesom Ordet, Livet og Lyset. Ser I det?!

Gud fortalte mig om et tegn. Jeg så efter tegnet og mødte Messias, Guds udvalgte Søn, Guds Salvede, verdens Frelser. Det er jo det, jeg siger! Han er virkelig Guds Søn! Ser I det?! Ellers skulle I prøve at kigge godt efter, hvad han er for én!

4. Udsigtspunktet

Meditation

Messias, Jesus, Guds udvalgte Søn var der, før noget andet blev til. Han var selv Ordet, Lyset og Livet fra før verdens begyndelse.

5. Samtale på vejen

Jesus, tak fordi du er evig! Vil du vise dig bare en smule mere for mig som Ordet, Lyset og Livet – både nu og hver dag? Jeg beder dig hjælpe mig til at ville søge og kende dig som den, du faktisk er.