El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, lad din ånd åbenbare for mig, hvad du ønsker at sige mig gennem dagens tekst.

2. Hvilepladsen

Joh. 13, 12-17

Da Jesus havde vasket deres fødder, tog han igen sin yderkjortel på, lagde sig ved bordet og spurgte: »Ved I, hvorfor jeg gjorde det? I kalder mig ‘Herre’ og ‘Mester’, og det gør I med rette, for det er jeg. Når nu jeg, der er jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Det siger jeg jer: En tjener står ikke over sin herre, og de, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte dem af sted. Det ved I jo godt. Men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus udfører her en meget ydmygende handling overfor sine disciple. Han påbyder os at handle på samme måde, så vi sætter andre mennesker lige så højt som os selv. Det er ikke nemt at handle, som Jesus her gør, fordi det udfordrer vores stolthed. Ikke desto mindre afrunder Jesus afsnittet med at sige, at vi først erfarer velsignelsen, når vi handler på det, vi ved. Lad os derfor handle nu i dag.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Udvælg en person i dit liv, som du anser for at være ”under” dig enten socialt, økonomisk eller intellektuelt. Bestem dig for at leve Jesu eksempel ud overfor vedkommende. Gør vedkommende en tjeneste, giv frokost eller bestem dig for at sige noget positivt om vedkommende hver dag.

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for hans villighed til at tjene sin egen skabning. Tak også for det eksempel, som han har givet os til efterfølgelse. Bed om, at din egen stolthed må blive nedbrudt og erstattet af kærlighed til mennesker omkring dig. Pris Gud for, at du får lov til at være hans discipel.