El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tal til mig gennem teksten. Giv mig forstand til at forstå, hvad du ønsker at sige til mig.

2. Hvilepladsen

Joh. 13, 18-20

Hvad jeg siger, gælder ikke jer alle, for jeg ved, hvem jeg har udvalgt. Skriften siger: ‘En af dem, der spiser sammen med mig, vil bekæmpe mig.’ Det går snart i opfyldelse. Jeg siger det allerede nu, for at I kan tro på mig, når det sker. Det siger jeg jer: Den, der tager imod dem, jeg sender ud, tager imod mig - og den, der tager imod mig, tager imod Faderen, som sendte mig.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus viser, at han har kontrol over situationen ved at fortælle, hvad der skal ske. Det skal hjælpe disciplene til at forstå, hvem han er, når han bliver taget til fange, og de mister modet. Jesus fortsætter med at sige, at vi bliver udsendt af ham på samme måde, som han er udsendt af Faderen. Vi er altså ambassadører på Jesu vegne. Jesus vælger at udsende os. Han vælger at bruge os syndige mennesker til at gå sit ærinde.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad betyder det for dig, at Jesus har kontrol over begivenhedernes gang? Der sker ikke noget, som han ikke er klar over, og som han ikke tillader. Hvilket ansvar giver det dig, at du er kaldet til at gå Jesu ærinde her i verden?

5. Samtale på vejen

Tak Gud, fordi han har kontrol over begivenhedernes gang. Pris ham, fordi han har al magt. Bed om visdom og mod til at gå på hans vej.