El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, gør mig stille for dig. Tal til mig gennem dit ord. Giv mig vilje og udholdenhed til at leve efter den befaling, du giver mig her.

2. Hvilepladsen

Joh. 13, 31-35

Da Judas var gået, sagde Jesus: »Nu er tiden kommet, hvor Menneskesønnen vil blive æret, og det, der sker med ham, vil bringe Gud ære. Samtidig med at han bringer Gud ære, vil Gud også bringe ham ære, og det kommer til at ske meget snart. Venner, nu varer det ikke længe, før jeg skal bort. I vil lede efter mig, men som jeg tidligere sagde til de jødiske ledere, siger jeg nu også til jer: Der, hvor jeg skal hen, kan I ikke komme. Derfor giver jeg jer en ny befaling: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden! Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus fortsætter, hvor han slap i går. Han fortæller disciplene om det, der skal til at ske. Han giver dem befalingen at elske hinanden. Denne befaling er vigtig! Vi har ofte travlt med at fokusere på nådegaver og discipelskab og kommer let til at glemme denne enkle, men samtidig svære befaling, som Jesus her giver. Det er Jesu vilje, at vi skal elske hinanden på samme måde, som han elsker os. Det er ikke noget, vi kan gøre os færdige med, men noget vi må stræbe efter at blive bedre til hele livet igennem.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Find blyant og papir frem.

Skriv navnet på én kristen bror eller søster, som du skal være sammen med i dag, og som du har svært ved at elske. Bed om kærlighed til vedkommende og bed om, at vedkommende må få en god dag og blive bevaret hos Jesus.

5. Samtale på vejen

Tilbed Jesus, fordi han blev æret på korset, besejrede døden og opstod igen. Bed om vedholdenhed og stadigt voksende kærlighed til de kristne brødre og søstre, som du har svært ved at elske.