El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Bliv stille, så du kan høre, hvad Gud ønsker at sige til dig i dag. Bed om visdom til at kende hans vilje med dig og med dit liv. Bed om at blive bevaret hos ham.

2. Hvilepladsen

Joh. 13, 36-38

»Men Herre,« sagde Peter, »hvor går du hen?« Jesus svarede: »Du kan ikke følge mig nu, men senere vil du komme til mig.« »Hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg er parat til at dø for dig!« »Dø for mig? Inden hanen galer, har du tre gange nægtet at kendes ved mig!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Peter undrer sig her over det, som Jesus sagde i går. Han ønsker at følge efter Jesus, men har ikke forstået, hvad der skal til at ske med ham. Peter står foran den vigtigste lektie i sit liv. Han vil komme til at svigte Jesus, men han skal senere komme til at erfare, at Jesus kan tilgive ham og endda bruge ham som apostel. Peter får lov at mærke glæden over at blive tilgivet. Jesus viser her Peter, at han kender ham - bedre end Peter selv gør. Han véd, at Peter vil svigte ham, men bruger det svigt til at vise Peter, at han stadig er elsket af Jesus.

Vid, at du også er kendt og elsket af Jesus.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Overvej, hvornår du svigter Jesus! Brug tid på at gennemtænke de sidste dage. Læg mærke til, hvornår du har svigtet Jesus og skammet dig over at være en discipel af ham.

5. Samtale på vejen

Bed om tilgivelse for de gange, hvor du har svigtet og bed om styrke til at bekende kulør som discipel. Hvis du bekender dit svigt overfor Jesus, så vil han tilgive dig. Det er et løfte fra ham.