El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, at du altid har tid til mig. At du altid vil lytte til mig, og at du altid lukker op, når jeg banker på din dør. Lige meget hvor jeg er, og hvordan jeg har det.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 4, 16-24

16 »Gå hjem og hent din mand,« sagde Jesus. 17-18 »Jeg har ikke nogen mand,« svarede kvinden. »Det har du ret i, for du har haft fem mænd; og ham, du nu bor sammen med, er du ikke gift med. Dér sagde du noget sandt.«
19 »Herre,« udbrød kvinden, »du må være en profet! 20 Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg.«
21 Jesus svarede: »Tro mig: Den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud - her eller i Jerusalem. 22 I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne.
23 Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, Faderen søger. 24 Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvor finder jeg Gud? Det spørgsmål er et af de mest centrale i menneskehedens historie. Det var det også for den samaritanske kvinde. Ifølge samaritansk tradition skulle Gud tilbedes på Garizims bjerg, men i følge Jøderne skulle Gud tilbedes i templet i Jerusalem. Hvad mener manden, som havde gennemskuet kvinden og kendte til hendes liv – selvom de ikke havde mødt hinanden tidligere? Hvor skal jeg tilbede Gud? Jesu svar er overraskende og varsler noget nyt i historien. Indtil Jesus havde Gud på en særlig måde knyttet sig til et konkret sted her på jorden, hvor Han på en særlig måde var til stede. Da Jesu disciple fejrede deres første pinse efter Jesu død, opstandelse og himmelfart, skete der noget nyt i verdenshistorien – Guds Ånd kom på en særlig måde ned på jorden og tog bolig i dem, som troede på Jesus. Fra da af var Gud ved sin Ånd i alle troendes liv og midt imellem de troende, når de samledes.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Overvej, hvordan Guds Ånd får plads i din dagligdag.

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, at du er i mig, når jeg er døbt og tror på dig. Tak, at du ikke er begrænset til et bestemt tempel, et bestemt sted på jorden. Hjælp mig i mit liv til at leve et liv i en sand tilbedelse af dig.