El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Start med at tænke dit sidste døgn igennem. Hvilke begivenheder har været de væsentligste?

Bed Gud om, at denne stille stund også må blive en vigtig stund.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 4, 31-34

31 Da kvinden var gået, sagde disciplene til Jesus: »Mester, kom og få noget at spise.« 32 Men Jesus svarede: »Jeg har mad at spise, som I ikke kender til.« 33 Disciplene spurgte hinanden: »Hvem kan være kommet med mad til ham?« 34 Jesus svarede: »Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og at fuldføre den opgave, han gav mig.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det handler om mad. Hvilket forhold har du til mad? Det er måske lidt tvetydigt – i et overflodssamfund er vi opdraget til, at mad kan være sundt eller usundt, nærende eller fyldt med tomme kalorier. I Bibelen er mad ofte en mangelvare og derfor noget entydigt positivt. Faktisk er maden symbolet på alt glædeligt og livgivende. Disciplene viser altså stor kærlighed og omsorg for Jesus, når de siger: ”Rabbi, kom og spis!” Jesus minder disciplene om, at der er en anden slags livgivende mad, som faktisk er endnu vigtigere.

4. Udsigtspunktet

Meditation

I slutningen af Johannesevangeliet siger Jesus: ”Ligesom Faderen sendte mig, sådan sender jeg jer”. Derfor kan du godt gøre Jesu ord til dine ord her, hvor han taler om at være sendt, for du er sendt, som han var sendt. Jesus siger i dagens tekst: ”Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og at fuldføre den opgave han gav mig”.

Læs verset igennem nogle gange og lær det måske udenad, så du kan gå og tygge på det i løbet af dagen.

5. Samtale på vejen

Bibelvandringen fortsætter med, at du taler med Jesus om det, du har læst. Du lader indtrykkene fra bibellæsningen og fra dit liv forme sig i bøn, tak og tilbedelse.

Brug verset fra Udsigtspunktet som en bøn til Gud; bed Gud om hjælp til at gøre hans vilje.