El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Hvilke tanker fylder dig mest nu? Hvad er du stresset over, spændt på - eller hvad glæder du dig til? Skriv evt. det vigtigste ned på et stykke papir og bed Gud om velsignelse over dette og om ro til bibelvandringen nu.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 4, 39-42

Mange samaritanere kommer til tro på Jesus

39 Kvinden gik rundt og fortalte alle og enhver om, hvordan Jesus havde vidst ting om hende, som en fremmed ikke kunne vide. Som resultat heraf var der mange samaritanere fra den by, som kom til tro på ham.
40 Da samaritanerne kom ud til brønden, indbød de straks Jesus til at komme ind og overnatte i byen, og han blev hos dem i to dage.
41 I løbet af den tid kom mange til tro ved at lytte til hans ord, 42 og de sagde til kvinden: »Nu tror vi, fordi vi selv har hørt ham, og ikke kun på grund af det, du fortalte. Han er virkelig verdens Frelser, den Messias, vi har ventet på. «

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Den samaritanske kvinde blev en af verdens første missionærer. Hun gik rundt og fortalte alle og enhver, hvad Jesus havde sagt. Da folk i byen hørte kvindens historie og vidnesbyrd, inviterede de Jesus ind i byen, så de selv kunne høre ham. - Og ”…mange kom til tro ved at lytte til hans ord”.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Er der nogen personer i dit liv, som helt konkret har fortalt dig historien om, hvad Jesus har sagt?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for de mennesker, som fortalte deres historie om deres møde med Jesus til dig, så du fik lyst til at lytte til Hans ord.