El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Herre. Fyld mit hjerte og hele min person med glæde over dit nærvær. Fyld mig med din fred og din glæde.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 4, 43-48

Jesus helbreder en embedsmands søn

43 Da de to dage var gået, fortsatte Jesus sin rejse til Galilæa, dog ikke til sin hjemby, 44 for han havde jo selv sagt, at en profet ikke er anerkendt i sin egen by. 45 Men de øvrige galilæere tog imod ham med åbne arme. Mange havde nemlig været i Jerusalem under påskefesten og havde set de undere, han havde udført der.
46 Jesus slog sig foreløbig ned i Kana, hvor han havde gjort vand til vin. I byen Kapernaum i nærheden boede der en højtstående embedsmand, hvis søn lå alvorligt syg. 47 Da han hørte, at Jesus var ankommet til Kana, tog han straks af sted, opsøgte Jesus og bad ham følge med til Kapernaum for at helbrede drengen, der lå for døden.
48 »I vil kun tro på mig, hvis I ser tegn og undere,« sagde Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus har vundet mange tilhængere på grund af de store undere, som Han tidligere har gjort. Han er ikke helt tilfreds, fordi tilhængernes tro udelukkende er baseret på tegn og undere. Jesus ved jo, at der kommer en dag, nemlig langfredag, hvor tegnene forvandles til et andet fortegn. Jesus tester den højtstående embedsmand ved at møde ham med advarslen om at kræve tegn og undere. Embedsmanden kunne have sagt farvel og tak til Jesus, men ved at blive viser han en ægte tro.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvordan er din tro - sammenlignet med det ideal, som Jesus sætter op om en tro, der er uafhængig af tegn og undere?

5. Samtale på vejen

Netop når troen bliver fri for at kræve tegn og undere, så bliver der overskud til at prise Gud for alle hverdagens mirakler. Tilbed den treenige Gud, som har skabt alt, opretholder alt og hvert sekund blæser sin livsånde ind i dig. Brug et par minutter, hvor hver vejrtrækning minder dig om dette under.