El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, jeg kalder på dig. Jeg tørster og længes efter at fyldes af din Hellige Ånd!

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 7, 37-39

På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte: ”De, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke! Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig: Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem.” Med det ”livgivende vand” mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus er stadig blandt sine disciple. De har ham som deres vejleder. I dag oplever vi ikke på samme måde den fysiske Jesus, men vi har fået Helligånden og har med ham ikke længere grund til at tørste. Han har givet os det livgivende vand.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad betyder det for dig, at der strømmer livgivende vand fra dit indre? Husker du, at vandet er givet af Gud, så du ikke selv skal frembringe det?

5. Samtale på vejen

Kære Helligånd. Tak, fordi du slukker min tørst og lader din kilde strømme fra mit indre!