El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du kender min tørst og min længsel efter større nærhed og fællesskab med dig. Giv mig at drikke direkte fra kilden med det levende vand.

2. Hvilepladsen

Joh. 7, 37-39

Løftet om Helligåndens komme til dem, der tørster

37 På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte: »De, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke! 38 Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig: Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem.«
39 Med det »livgivende vand« mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Ved løvhyttefesten bar man vand fra Siloas dam til templet, hvor det blev hældt ud ved alteret, en symbolsk handling: Gud er det levende vand. Jesus står frem som opfyldelsen af dette på den sidste, store højtidsdag. Ceremonierne afløses nu af virkeligheden selv. Jesus er det levende vand, som kan slukke menneskets brændende tørst. Den, som tror på Ham, bliver ved Helligånden en kanal for livets vand til verden.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Se dig selv stående lige ved siden af kilden med det levende vand. Uden om dig er der tørt og goldt.  Du bøjer dig ned og drikker af kilden, som er Jesus og Hans ord. Du fortsætter, indtil din tørst er slukket.

5. Samtale på vejen

Jesus, tak at du er kilden med det levende vand. Hjælp mig til altid at drikke af den. Giv, at det må strømme over i mit liv med liv og glæde til mennesker omkring mig. Lad livet blomstre lige her, hvor jeg bor.