El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Hjælp mig til – blandt verdens forskellige røster – at høre din røst, der taler til mig. Gør mig lydhør og villig til at følge den vej, du vil, at jeg skal gå.

2. Hvilepladsen

Joh. 7, 40-44: Er Jesus Messias eller ej?

40 Da folket hørte ham råbe disse ord, udbrød nogle: »Den mand må være den store Profet, vi har ventet på!«
41 Andre sagde: »Han er Messias!« Atter andre: »Umuligt! Messias kommer ikke fra Galilæa. 42 Siger Skriften ikke, at han skal nedstamme fra David, og at han skal komme fra Betlehem, hvor David blev født?«
43 Der var således delte meninger om, hvem Jesus var. 44 Nogle forlangte ham arresteret, men det skete ikke.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Forvirringen om Jesus er nærmest total. Flere og flere synes dog at erkende, at denne mand må være noget ganske særligt. Skulle Han betyde opfyldelsen af alle folkets store drømme og forhåbninger om en profet, større end Moses og de andre profeter? Skulle Han ligefrem være Messias selv? Tanken afvises dog hurtigt. Han passer ligesom ikke ind i rammerne - ud fra deres kendskab og forståelse. Det er altid let at finde undskyldninger for at afvise sandheden. Det hele kan bunde i uvidenhed.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Også i dag er mennesker ofte gode til at finde grunde til at afvise Jesus. Hvad skal der egentlig til for at blive overbevist?

5. Samtale på vejen

Bed om, at Guds ord må bevise sin kraft til at overbevise om sandheden. Bed for mennesker, som synes, at det er svært at finde grund og fodfæste i troen på Jesus.