El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud, giv mig en tørst efter at kende dig mere og kende dig bedre.

2. Hvilepladsen

Joh 7,37-39a: På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte: De, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke! Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig: Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det var under løvhyttefesten på tempelpladsen i Jerusalem. Alle længtes efter regn, men mest af alt længtes de efter den dag, hvor ingen skulle mangle vand, og ingen skulle tørste. De ventede på Messias. Og så siger Jesus: ”Kom til mig; jeg kan slukke din tørst; jeg er kilden med det levende vand.” Det var enten helt fantastisk eller meget forargende. Enten var han Gud eller en gudsbespotter.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Er du villig til at lade dig udfordre? Skal Jesus være et tillæg til dit liv eller den, som får dig til at slippe dig selv og dine egne planer? Hvad er det, du er bange for at miste ved at lade ham – og ham alene – slukke din tørst og være grunden i dit liv?

5. Samtale på vejen

Hør den invitation, som findes i Bibelens sidste bog: »Kom alle I, der tørster, kom og få vand!« (Åb 22,17). Der står ”alle”. Den gælder dig!