El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tænd et stearinlys. Mærk varmen fra lyset med dine fingre. Og køl dem derefter af. Jesu ord vil skinne og varme for dig, og du kan nu køle af i hans nærvær. Vær stille i 15 sek. og bed om, at Jesus må lyse lige igennem dig. Han ser dig og ved, hvad du trænger til!

Jesus, tak, at du minder mig om, at du er mit lys. Skjul dig ikke for mig, men lad mig i dag gå med dit lys i hjerte og tanker. Tag mig, brug mig.

2. Hvilepladsen

Joh. 8, 12-18

12 Jesus fortsatte med at tale til folkeskaren: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys.« 13 Farisæerne protesterede: »Nu taler du igen om dig selv. Den slags vidneudsagn er ikke gyldige.« 14 Jesus svarede: »Selv om jeg taler om mig selv, er det dog et gyldigt og sandt vidnesbyrd, for jeg ved, hvorfra jeg er kommet, og jeg ved, hvor jeg går hen. Men det ved I ikke. 15 I dømmer mig ud fra jeres menneskelige forudsætninger, men jeg dømmer ingen. 16 Og hvis jeg endelig afsiger en dom, så er min dom gyldig, for jeg er ikke alene om den. Min Far, som sendte mig, står bag mig. 17 Og står der ikke skrevet i den lov, I kender så godt, at når to vidner siger det samme, så er sagen afgjort? 18 Jeg vidner altså om mig selv, og det andet vidne er min Far, som har sendt mig.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Syv gange i Johannesevangeliet finder vi Jesu ord Jeg Er. Ordene er virkelig stærke og betegner den enhed, som kommer til udtryk ved den brændende tornebusk, hvor Gud om sig selv siger: ”Jeg er den, jeg er!” (2. Mos. 3,14). Jesus udfolder syv gange, hvem han er og demonstrerer dermed den tætte enhed med Gud. Og ligesom Moses lod sig lede af en ildsøjle om natten, så kan du roligt lade dig lede af Jesus, som er Verdens Lys. Jesus vil i dag lyse for dig som en lygte for din fod!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

At leve et gennemsigtigt liv for Gud er at leve med Jesus som Verdens Lys. Hvad vil du gerne have lys over i dag? Bed Jesus give dig klarhed.

5. Samtale på vejen

 

Stir lidt ind i lyset, som du har tændt – og bed Jesus om klarhed over det, der fylder dig.