El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Gud, fordi du er til at finde. Også lige nu!

2. Hvilepladsen

Joh. 8, 19-20

19 »Hvor er din far da henne?« spurgte de. »I kender hverken mig eller min Far,« svarede Jesus. »Hvis I var klar over, hvem jeg er, ville I også være klar over, hvem min Far er.«
20 Jesus sagde disse ord, mens han sad og underviste ved den store indsamlingsbøsse i templet. Han blev imidlertid ikke arresteret, for ifølge Guds plan var tiden endnu ikke inde til det.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Farisæerne spørger hånligt: ”Hvor er din Far?” Jesus svarer ligeså koldt og kontant: ”I kender ham ikke!” Av, tænker jeg. Underligt nok, bliver Jesus ikke anholdt der. Årsagen er naturligvis, at Gud ville det anderledes. Hans time var ikke kommet. Gud skriver historie, når og hvor han vil.

4. Udsigtspunktet

Meditation

”Hvornår kommer min sidste time”, spørges der i Salme 39,5. Det kan du også spørge dig selv om. Frygten for den er ikke så stor, når vi er kendt af Gud og Jesus. For så skal vi ikke møde fortabelse, men et evigt liv.

Meditér over, hvad det betyder for dig.

5. Samtale på vejen

Far! Nogle gange føler jeg, at du er langt væk. Men tak, at jeg finder dig i dit ord. Tak Gud, at jeg kender dig og tror på din søn Jesus Kristus.