El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus - tak for livet!

2. Hvilepladsen

Joh. 8, 26-29

26 »Der er meget, jeg kunne sige om jer og dømme jer for. Men lad mig nøjes med at sige, at han, som sendte mig, er Sandheden. Og det budskab jeg har fra ham, er det, jeg giver videre til menneskene.«
27 De fattede ikke, at han talte til dem om sin himmelske Far. 28 Da sagde Jesus: »Når I har fået Menneskesønnen løftet op, vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Jeg gør intet af egen vilje, men jeg siger det, min Far har sagt, jeg skal sige.
29 Han, som har sendt mig, står bag mig. Han har ikke forladt mig, for jeg gør altid det, der er hans vilje.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus koncentrerer sig her om det vigtigste overhovedet: At Gud har sendt ham, for at han skal bringes som offer for menneskers skyld. Troen griber de folk, der står omkring Jesus denne dag. Har den også grebet dig?

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Forklar ordene: ”Når I har fået Menneskesønnen løftet op vil I forstå”!

Der skal tro til for at forstå Jesus, og det får de denne dag. Forstår du det? Hvis ikke, så tro det!

5. Samtale på vejen

Jesus, jeg vil gerne lære nyt om dig i dag. Tal du til mig ved din Helligånd og fyld mig med taknemmelighed og glæde over din død og opstandelse for min skyld.