El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Evige Gud.
Du er giver af alle ting.
Alt godt kommer fra dig.
Min Gud

Alt, hvad Herren vil, gør han i himlen og på jorden, i havene og de store dyb (Sl 135).

2. Hvilepladsen

Joh. 9, 24-25

24 For anden gang tilkaldte farisæerne manden, der havde været blind, og sagde til ham: »Giv Gud æren! Vi ved jo, at ham, der helbredte dig, er et syndigt menneske.« 25 »Om han er en synder, det ved jeg ikke,« svarede manden, »men én ting ved jeg: Før var jeg blind, og nu kan jeg se!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Om Jesus hedder det: ”Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede”. Når Jesus helbreder al sygdom omkring sig, ved vi, at det er på Guds hjerte at helbrede al sygdom. Når Jesus giver mad til dem, der er sultne, ved vi, at det er på Guds hjerte at sørge for, at vi har mad. Den elendighed, som Jesus møder, berører ham dybt, og det er dybt i hans natur at gribe ind og genoprette overalt, hvor han ser mennesker lide. Sådan er Gud!

Farisæernes udsagn lyder umiddelbart fromt, men er i virkeligheden en selvmodsigelse: ”Giv Gud og ikke Jesus æren for, at du er helbredt”. Gud er endelig kommet nær, men farisæernes afstandtagen til Jesus gør igen Gud fremmed for verden. Farisæerne gør Gud til en abstraktion fra denne verden. I deres forkastelse af Jesus genskaber de den afgrund mellem Gud og mennesker, som Jesus, en gang for alle, har overvundet. Hvis vi vil vise mennesker, hvem Gud er, må vi leve med ham, som den, der allerede er nær.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Kan man tale om Gud på en måde, som gør ham uvirkelig og fremmed for verden?

Hvordan taler man om Gud på en måde, så han opleves nærværende og aktuel?

5. Samtale på vejen

Du går foran, og jeg kan følge efter.
Den vej, jeg går på, er ikke uberørt og fremmed.
Du har jo været der først og har lagt alting nøje til rette.
Jeg kan vandre i lys.
Du kalder på mig, så jeg kan se op og indse, at det er sandt.
Alting bliver nyt.
Du gør alting nyt.

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej (Sl.139).