El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Helligånd, at jeg er til. Tak at du giver mig liv og ånde. Hver dag.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 3,5-6

Jesus svarede: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. Et menneske føder et menneskebarn, men Guds Ånd føder et åndeligt barn.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi kan ikke huske vores egen fødsel, men vi ved at vores mor fødte os. På samme måde kan vi der blev døbt som børn, ikke huske vores åndelige fødsel. Men teksten i dag fortæller at det var Helligånden som fødte os. Det var ham som skabte troen i os og tog bolig i os den dag. Selv hvis vi først kom til tro som voksen, kan vi ikke umiddelbart se at det var Helligånden som skabte troen i os. Det virker tit som om vi selv valgte troen. Men set fra Guds perspektiv er det Helligånden som er enhver tros ophav og fødselshjælper.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig at være i mørket inden du fandt troen. Måske kan du huske det, måske ikke. Forestil dig hvordan det var, hvordan det føltes, hvad du måske tænkte. Forestil dig derefter at du fødes, at du kommer ud i lyset, mærker mørket vige bort og noget lyst og godt tage bolig i dig.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for at han ved sin Ånd har født dig og skabt troen i dig. Tak ham for at det er en gave han giver dig, og en gerning han gør i dig. Tak for at du ikke skal føde dig selv eller skabe dig selv.