El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig.

(Salme 139, vers 1-5)

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 5,5-8

En af dem, der lå ved dammen, havde været lam i 38 år. Da Jesus så ham og var klar over, at han havde været syg længe, spurgte han: »Vil du være rask?«

Den syge mand svarede: »Mester, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet kommer i bevægelse. Når jeg prøver at slæbe mig derhen, er der altid en anden, der kommer først.«

Jesus sagde til ham: »Rejs dig op, rul din sovemåtte sammen og gå på dine ben!«

Straks blev manden helbredt. Han rullede måtten sammen og begyndte at gå omkring.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvorfor svarer den lamme mand ikke på, om han vil være rask? Har han mistet håbet om at blive det? Ønsker han ikke at blive det? Eller synes han måske at svaret er indlysende, men ikke realistisk?

Jesus kender manden og ved at han har været syg længe. Måske var det ikke så vigtigt for Jesus, om manden ønskede at blive rask, men nærmere at Jesus blev den ven, der hjalp ham.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig, at du er den lamme mand. Hvilke tanker og følelser er du fyldt af, mens du kæmper dig mod dammen uden hjælp - og forgæves?

Hvad tænker du, idet Jesus kommer hen og taler til dig? Og hvordan reagerer du på hans ord og handling?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, om der er områder i dit liv, der trænger til Hans helbredelse. Det kan f.eks. være fysisk, i tanker, handlinger eller relationer til andre mennesker.

Bed om, at du må have tillid til Guds helbredende kraft i dit liv.