El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, min Far.

Træk mig ind i din nærhed nu.

Lad mig mærke dine kærlige arme om mig og din rolige ånde på min kind

 

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 6,44

Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som sendte mig, drager dem til mig, og på den sidste dag vil jeg opvække dem fra de døde.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er Gud (Faderen), der er den aktivt handlende. Det er Ham, der drager, trækker og leder os hen til sig. Det betyder, at vi ikke ved vores egne anstrengelser kan gøre os fortjent til fællesskabet med Gud. Dette kan være en befrielse, hvis du oplever at være i tvivl om, hvorvidt du kender Gud ”godt nok”, ”tror nok”, ”lever kristent nok” osv.

Hvis det evige fællesskab med Gud afhang af vores egen indsats, kunne vi aldrig vide os sikre på, hvornår vi havde gjort tingene ”godt nok”. Men Jesus giver os her en tryghed: Det er Gud, der handler. Det er Ham, der holder fast i os. Det er ham, der giver evigt liv.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Provokerer det dig, at det er Gud, der er den aktivt handlende?

Eller oplever du det som en lettelse?

Overvej, hvorfor du tænker og føler, som du gør. Overvej dernæst, hvilke konsekvenser det ville have for dig og dit liv, hvis det evige liv med Gud alene afhang af din egen indsats.

 

5. Samtale på vejen

 

Tak Gud for, at han ønsker det evige fællesskab med dig.

Tak ham for, at frelsen afhænger af ham.